Mi smo proizvo?a? baletnih pre?ki i ogledala namijenjenih za sportske dvorane i fitness klubove. U našoj ponudi na?ete pre?ke od bukovine, jasena ili hrasta, pri?vrš?ene za najkvalitetnije nosa?e od nehr?aju?eg ?elika ili bojane prahom u dovoljnu boju.